czwartek, 22 marca 2012

Kościół św. Anny

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY
Kościół św. Anny o wystroju barokowym wybudowano w 1689-1703 roku na miejscu wcześniejszego w stylu gotyckim. Sanktuarium pełni posługę kościoła akademickiego od czasów powstania Akademii Krakowskiej.  
Jego patronką jest św. Anna, matka Najświętszej Maryi Panny, babcia Jezusa. Brak jest historycznych rzetelnych informacji w księgach Nowego Testamentu o faktycznym istnieniu Anny. KOściół opiera się jedynie o legendarne przekazy, według, których Anna urodziła się w Judei, mieszkała w Betlejem. Męża Joachima z Nazaretu poślubiła mając 24 lata i w ciągu 20 lat nie mogła doczekać się potomstwa. Dopiero w 45. roku życia urodziła córkę Maryję. 14 letnia Maryja poślubiła Józefa. Wg przekazów Joachim wkrótce zmarł, a Anna z Maryją i Józefem zamieszkali w Nazarecie. Anna dożyła 80 lat i pochowano ją razem z mężem Joachimem w Dolinie Jozefata. 
Kult św. Anny rozwinął się na Wschodzie ok. IV wieku. Święta Anna jest patronką Florencji, Innsbrucku, Neapolu oraz szczęśliwego małżeństwa, dzieciństwa, porodu, matek, wdów, gospodyń domowych, górników, młynarzy, stolarzy, krawców. 


Kościół św. Anny bogaty jest w przepiękne rzeźby, reliefy, malowidła. 
W podziemiach świątyni spoczywają szczątki rektorów i profesorów akademickich. Na ścianach wbudowane są liczne epitafia naukowców, twórców kultury i sztuki.
Z kolegiatą św. Anny związany był Jan Paweł II, który jeszcze, jako kardynał Karol Wojtyła odprawiał msze św., rekolekcje, wygłaszał piękne kazania adresowane do braci studenckiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Moje video

Loading...

Popularne posty

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© All rights reserved.

Zdjęcia i teksty prezentowane na tym blogu są własnością autora. Wykorzystywanie i kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.Dz.U.Nr 24, poz. 83).