piątek, 17 sierpnia 2012

Bractwo Kurkowe Krakowskie

Srebrny Kur - symbol Bractwa Kurkowego (kopia)
Krakowskie Bractwo Kurkowe, początkowo funkcjonowało, jako organizacja paramilitarna, zrzeszająca krakowskich mieszczan, rzemieślników różnych cechów, na których spoczywał obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i kondycją baszt, bram i innym elementów wchodzących w skład fortyfikacji obronnych miasta. Członkowie bractwa musieli być systematycznie szkoleni, by w razie ataku najeźdźcy móc skutecznie z łukiem, kuszą czy karabinem w ręku obronić miasto. 
Szkolono cieśli, szewców, rymarzy, barchanników, krawców, piekarzy, złotników, kowali i innych fachowców. Każdy z tych cechów miał pod opieką basztę. 
Na temat baszt krakowskich napisałam bloga Bramy i Baszty Krakowa
Z czasem Bractwo Kurkowe zaczęło kultywować tradycje organizowania zawodów strzeleckich, przyznawania nagród, nadawania tytułu króla kurkowego najlepszemu strzelcowi. 
Symbolem Bractwa jest Srebrny Kur ufundowany jeszcze za czasów Zygmunta Augusta, który był gorącym zwolennikiem i protektorem tej organizacji 'strzeleckiej'. Oryginał Srebrnego Kura znajduje się w Historycznym Muzeum Miasta w Krakowie. 

Zgodnie z ideą Bractwa Kurkowego członkowie biorą udział w życiu społecznym i narodowym, pielęgnując obrzędy i tradycje tej organizacji powstałej jeszcze w średniowieczu. 
Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i religijnych, w uroczystych obchodach i jubileuszach. Angażują się w działalność społeczną. 
Przedstawiciele Bractwa Kurkowego składają wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza pod pomnikiem Grunwaldzkim na Placu Matejki w Krakowie. Nota bene brali udział w odbudowie pomnika Grunwaldzkiego. 


Ciekawostki:
Zwolennikiem Bractwa Kurkowego był Cesarz Franciszek Józef I, który dwukrotnie odwiedził Bractwo, w 1851 roku i w 1880r, podczas, gdy w zaborze rosyjskim działalność kurkowa była zakazana.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Moje video

Loading...

Popularne posty

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© All rights reserved.

Zdjęcia i teksty prezentowane na tym blogu są własnością autora. Wykorzystywanie i kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.Dz.U.Nr 24, poz. 83).