piątek, 19 lutego 2016

543 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

Kto na świecie nie zna Kopernika! Nawet dziecko wie, że to ten, co wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Owszem, zdarzają się lapsusy i od czasu do czasu możemy usłyszeć, że Słońce krąży wokół Ziemi, ale to zwykłe przejęzyczenia.
Mikołaj Kopernik dowiódł, że to Ziemia kręci się dookoła Słońca, a nie odwrotnie. Swoje badania, rewolucyjne, jak na czasy, w których żył opublikował w dziele „De revolutionibus orbium coelestium”.
Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary pochodzącej z rodziny Watzenrode. Ród Koperników pochodził ze śląskiej wsi Koperniki nieopodal Nysy.
Właśnie w lutym 2016 przypada 543 rocznica urodzin naszego słynnego astronoma. Przez cztery lata studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyniósł chlubę Uczelni, i jako student i jako wybitny polski uczony. 
W Auli Collegium Novum można podziwiać obraz "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" pędzla Jana Matejki" (1873). 


W dokumentach Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowały się wpis z 1491 roku świadczący, że Mikołaj Kopernik studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. Zapisano, że: „Nicolaus Nicolai de Thuronia solvit totum” (Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia, zapłacił wszystko). „Wszystko” oznacza 6 groszy i o ile współcześnie nie robi to wrażenia, to w czasach studiów Mikołaja Kopernika była to mniej więcej kwota za którą można było nabyć np. konia. Kopernik kontynuował studia we Włoszech na Uniwersytetach w Bolonii, Padwie oraz Ferrarze. Tam uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego w 1503 roku.Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim, jako lekarz i sekretarz swojego wuja, Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego. W 1510 przeniósł się do Fromborka, gdzie przeprowadzał obserwacje astronomiczne. To tam właśnie powstało rewolucyjne dzieło astronoma. Mikołaj jako kanonik miał zapewnione stałe dochody, co pozwoliło mu najpierw na studia zagraniczne, a następnie prowadzenie przez dziesiątki lat żmudnych obliczeń matematycznych oraz obserwacji astronomicznych i to zaowocowało stworzeniem teorii heliocentrycznej.

  zobacz też:
Spotkanie opłatkowe SA UJ w Collegium Novum 2016

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Moje video

Loading...

Popularne posty

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© All rights reserved.

Zdjęcia i teksty prezentowane na tym blogu są własnością autora. Wykorzystywanie i kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.Dz.U.Nr 24, poz. 83).